Sakop ba ng Traffic Laws ang mga Siklista? | Live Q&A

Pag usapan natin ang mga napapanahong mga katanungan tungkol sa mga batas trapiko at mga siklista. Sakob ba ng ng traffic laws ang mga siklista?

Loading

Leave a Reply