Saturday Spin at Kuwentuhan Day 3

Tara samahan ninyo ako habang mag-spin sa trainer.
Tambay at kuwentuhan tayo.

Leave a Reply